Filosofi – Københavns Universitet

Aktuelle studieordninger for Filosofi

NB. Læs her først

Reglerne for studieaktivitet og tilmelding til prøver samt for eksamen og censur beskrives i disse tillæg til alle studieordninger på Det Humanistiske Fakultet. Tillæggene erstatter reglerne på de pågældende områder beskrevet i nedenstående studieordninger.


Bacheloruddannelse

Kandidatuddannelser

Engelsksprogede udgaver af kandidatuddannelsesstudieordninger

Tilvalg

BA-niveau

KA-sidefag

Engelsksprogede tilvalg