Tidligere studerende på en uddannelse (KA)

Hvis du tidligere har studeret på en videregående uddannelse, skal du finde ud af, om du skal søge om optagelse eller om indskrivning. 

Ansøgningsfrist

1. juni med start 1. september
Ansøgningsportalen åbner 1. februar.

1. november med start 1. februar (kun overflytning og genindskrivning)
Ansøgningsportalen åbner 1. september

Du skal finde ud af, hvilken form for indskrivning, der passer med din uddannelsesbaggrund, før du udfylder din ansøgning.
 • Genindskrivning 

 • Overflytning til KU

 • Studieskift

 • Optagelse

Genindskrivning

Hvis du tidligere har været optaget på samme fuldtidsuddannelse på Københavns Universitet eller et andet dansk universitet.

Du kan blive genindskrevet, hvis:

 • du har været fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et dansk universitet og har bestået fag, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede (nye) uddannelse.
 • der er ledige pladser på uddannelsen. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.
 • det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt af uddannelsen.

Der kan være omstændigheder, der gør, at du skal have dispensation til at blive genindskrevet. Du skal søge dispensation, hvis du på din tidligere indskrivning på uddannelsen:

 • har brugt dine eksamensforsøg
 • har brugt din maksimale studietid 
 • ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav

Læs mere om dispensation til genindskrivning

Ved genindskrivning indskrives du normalt på den nyeste studieordning. Har du tidligere været indskrevet på en ældre studieordning, kan du risikere, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres, og du får et merittab.

LÆS OGSÅ: Vigtig info om SU, hvis du bliver genindskrevet.

Bemærk, du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal dokumentere alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Søg om genindskrivning

Overflytning

Hvis du er  optaget på samme fuldtidsuddannelse på et andet dansk universitet.

Du kan blive overflyttet, hvis: 

 • du er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et dansk universitet og har bestået fag, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede (nye) uddannelse. 
 • der er ledige pladser på uddannelsen. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.

Det Humanistiske Fakultet foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag.

Bemærk, du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal dokumentere alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Søg om overflytning

Studieskift

Hvis du er optaget på en anden uddannelse, og du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede (nye) uddannelse.

Du kan skifte studie, hvis: 

 • du er fuldtidsstuderende på et dansk universitet.
 • du har bestået eller består fag, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede (nye) uddannelse inden studiestart. Fagene må ikke være fra Åbent Universitet eller et udenlandsk universitet.
 • du opfylder uddannelsens adgangskrav.
 • der er ledige pladser på uddannelsen. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.

Det Humanistiske Fakultet foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag. 

Bemærk, du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal dokumentere alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Vær opmærksom på, at du kun kan søge om studieskift, hvis du er optaget på en anden uddannelse og på den har bestået, hvad der svarer til første studieår på den ønskede (nye) uddannelse. Hvis du ikke længere er optaget på din tidligere uddannelse, skal du søge om optagelse på kandidatuddannelsen via Den Digitale Ansøgningsportal.

Søg om studieskift

Optagelse

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår på en uddannelse.

Har du bestået mindre end 1. studieår på en uddannelse, skal du søge om optagelse på almindelig vis. Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, skal du være opmærksom på, at du tidligst kan blive indskrevet igen 5 måneder efter udmeldelsen.

Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen for at søge om optagelse er 1. marts og på  uddannelser med vinteroptag 15. oktober. Har universitetet udmeldt dig af uddannelsen, eller er du blevet varslet om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny. Vi kan dispensere, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Vær opmærksom på, at hvis du bliver optaget på samme uddannelse igen, vil de ECTS, som du tidligere har bestået blive fratrukket din maksimale studietid på din nye indskrivning på samme uddannelse. Dine tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, vil stadig gælde. 

Bemærk, at du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.