Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb

Kurset i "Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb" rummer et praktikforløb, hvor du arbejder som kommunikationsmedarbejder og -rådgiver i en organisation. Perioden er normalt placeret i marts og april måned.

Praktikken omfatter mindst 15 timers ugentligt arbejde i mindst seks uger. Der er ikke fastlagt en øvre grænse for praktikopholdets længde, men det skal naturligvis kunne passe til dig og dine studier dette semester.

Kurset bliver udbudt i forårssemestret:

  • Februar: Undervisning en dag om ugen på universitetet
  • Marts og april: Praktik – holdet mødes en gang i måneden
  • Maj: Undervisning en dag om ugen på universitetet

Meld dig til fagelementet

Tilmeldingen foregår på samme måde som til andre tilvalgskurser. Er du studerende på det humanistiske fakultet, kan du læse mere på din uddannelsesside i KUnet under tilvalg.

Er du studerende ved et andet fakultet eller universitet kan du se mere her.

Find en praktikplads

Du skal selv finde din praktikplads. Overvej, hvilket arbejde du gerne vil have som færdiguddannet, og om en praktikplads i en bestemt organisation kan give dig mulighed for at afprøve dine ideer og ønsker. Du kan også bruge praktikken til at udbygge dit netværk.

Praktikopslag

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab modtager en del stillingsopslag fra virksomheder og organisationer specielt møntet på studerende, som gerne vil i praktik. 

Se praktikopslag på intranettet (kræver login).

Du kan også finde praktikpladser kommunikationsforum og på facebook.

Kontakt praktikstedet

Hvis du sender en uopfordret praktikansøgning, er det en god idé først at finde ud af, hvem der kan beslutte, om virksomheden vil have en praktikant eller ej. Er der interesse for at få en praktikant, kan du sende en mail på højst 1 A4-side, hvor du præsenterer dig selv. Det kan være en god idé at vedhæfte det orienterende brev til praktikstedet, som er skrevet af underviseren på kurset.

Lav en jobbeskrivelse

Inden du begynder i praktik, er det vigtigt, at du i samarbejde med den praktikantansvarlige på praktikstedet udarbejder en jobbeskrivelse for praktikperioden. Jobbeskrivelsen skal indeholde

  1. en beskrivelse af, hvor lang tid du skal være i praktik, og hvor mange timer du skal arbejde om ugen.
  2. en detaljeret beskrivelse af, hvilke arbejdsopgaver du skal varetage i løbet af praktikken.

Jobbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men den fungerer stadig som et vigtigt aftalepapir, som både du og den praktikantansvarlige kan tage udgangspunkt i, når I undervejs skal tale om, hvordan det går i praktikken.

Jobbeskrivelsen skal underskrives af dig selv, af din praktikantansvarlige og af underviseren på kurset, inden praktikperioden begynder.

Skabelon til jobbeskrivelsen

En jobbeskrivelse kan indeholde disse elementer:

  • Navn på praktiksted og på den medarbejder, der er ansvarlig for dig som praktikant (kan være chef, praktikantvejleder eller andet)
  • Dit navn
  • Specificering af praktikopholdets længde og af, hvor mange timer du skal arbejde pr. uge
  • Beskrivelse af arbejdsopgaver i praktikken - så konkret som muligt
  • Plads til underskrift fra dig, den praktikantansvarlige og din underviser på kurset