Tilvalg i Kønssstudier – Københavns Universitet

Tilvalg i Kønsstudier

Tilvalg på bachelorniveau

Tilvalgsstudiet i Kønsstudier er normeret til 45 ECTS. Dele af tilvalgsstudiet i kønsstudier kan dog læses som enkeltstående tilvalg.

Tilvalgsmoduler

Som tilvalgsstuderende kan du vælge tre ud af følgende fire moduler, der hver er normeret til 15 ECTS.

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2007-ordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Tilvalgsstudiet på kandidatniveau er normeret til 30 ECTS og indgår som del af en kandidatuddannelse.

Tilvalgsmoduler

Som KA-tilvalggstuderende kan du vælge to ud af følgende fem moduler, der hver er normeret til 15 ECTS. Prøverne kan aflægges i vilkårlig rækkefølge. 

Læs mere i studieordningen: KA-tilvalg, 2008-ordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på Kønsstudier kan du kontakte studievejledningen på instituttet. Du kan også læse om forskning og andre aktiviteter ved Center for kønsforskning.