Tilvalg i Kønssstudier – Københavns Universitet

Tilvalg i Kønsstudier

Hvad handler kønsstudier om?

Du kan læse om undervisningen i kønsstudier, forskning og andre aktiviteter ved Center for kønsforskning.

For yderligere information om tilvalgskurserne på Kønsstudier kan du kontakte studievejledningen på instituttet. 

Tilvalg på bachelorniveau

Tilvalgsstudiet i Kønsstudier er normeret til 45 ECTS. Du kan også tage kurserne som enkeltstående tilvalg.

Tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende kan du højst vælge tre ud af følgende fire kurser, der hver er normeret til 15 ECTS.

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2007-ordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Tilvalgsstudiet på kandidatniveau er normeret til 30 ECTS og indgår som del af en kandidatuddannelse.

Tilvalgskurser

Som KA-tilvalgsstuderende kan du vælge to ud af følgende fem kurser, der hver er normeret til 15 ECTS. Du kan også tage kurserne som enkeltstående tilvalg. Prøverne kan aflægges i vilkårlig rækkefølge. 

Læs mere i studieordningen: KA-tilvalg, 2008-ordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.