Tilvalg (BA) i Indoeuropæisk – Københavns Universitet

Tilvalg i indoeuropæisk (bachelorniveau)

Indoeuropæisk, 45 ECTS 

For det fulde tilvalg i indoeuropæisk vælges tre kurser svarende til 45 ECTS:

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2017-ordningen

Indoeuropæisk for lingvister med specialisering i indoeuropæisk, 45 ECTS + 30 ECTS propædeutik

Dette studiemønster retter sig primært mod studerende fra lingvistik og indoeuropæisk med specialisering i indoeuropæisk samt studerende, der ønsker at tage kandidatuddannelsen i lingvistik eller indoeuropæisk med specialisering i indoeuropæisk. Man er dog ikke garanteret adgang på kandidatuddannelsen, selvom man har taget tilvalgskurserne.

  • Latinsk propædeutik (15 ECTS)
  • Græsk og latinsk sproghistorie (15 ECTS) - udbydes ikke i E18/F19
  • Hittitisk, 15 ECTS - udbydes ikke i E18/F19
  • Vedisk sanskrit, 15 ECTS - udbydes ikke i E18/F19

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2017-ordningen

Roots of Europe, 22,5 ECTS

  • Roots of Europe (sommerkurser) (7,5 ECTS) - udbydes ikke i E18/F19

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg - Roots of Europe, 2014-ordningen

Interesserer du dig for europastudier, se også tilvalget i Moderne Europastudier.

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på indoeuropæisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på indoeuropæisk, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.