Aktuel studieordning for Innovation, entrepreneurship og kommunikation for humanister

NB. Læs her først

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Tilvalg

KA-niveau