26. maj 2016

Tidligere sprogstart skudt i gang med stil

sprog i skolen

Bobler, bevingede ord og begejstrede projektpartnere bidrog til, at projekt Tidligere Sprogstart, støttet med en millionbevilling fra AP-Møller fonden, kom officielt godt fra start ved en festlig reception på KU.

Af Anne Trap-Lind, Professionshøjskolen Metropol

Foto: Anne Trap-Lind

Prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet og formand for Sprogkonsortiet Jens Erik Mogensen ønsker tillykke og god vind med projekt Tidligere Sprogstart.

“Jeg vil gerne sige tak til den styregruppe, som, jeg ved, har kæmpet hårdt og arbejdet ihærdigt for at få det her projekt til at lykkes! Når det er så vigtigt, og vi er så glade for det, så skyldes det især, at folkeskolereformen med den tidligere sprogstart i engelsk, tysk og fransk har givet nye udfordringer til eleverne - men så sandelig også til lærerne.”

“Derfor mangler der helt reelt materialer. Der mangler viden, og der mangler metodik for at undervise tidligt i sprog, som lærerne kan tage frem og bruge for at varetage den opgave, der ligger foran dem nu”. Sådan sagde Bjørn Hansen, formand for Undervisningsudvalget, Danmarks Lærerforening, da han talte til receptionsgæsterne ved den officielle åbning af projekt Tidligere Sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed.

Foto: Anne Trap-Lind

Bjørn Hansen, formand for Undervisningsudvalget, Danmarks Lærerforening, på podiet ved den officielle åbning af projekt Tidligere Sprogstart.Med disse ord adresserede Bjørn Hansen direkte de konkrete behov, som skolerne ude i det ganske land har for de materialer, kompetencer og den viden, som forskningsprojektet om begynderdidaktik og -pædagogik i sprogundervisning i grundskolen vil udvikle over de næste 2,5 år. Projektet er godt i gang takket være en bevilling på 12.350.000 kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Med skolereformen er begynderundervisningen i fremmedsprog rykket nogle klassetrin ned. Det kræver ifølge faglig projektleder på Tidligere Sprogstart Petra Daryai-Hansen en nytænkning af didaktikken og nye konkrete værktøjer til, hvordan lærerne bedst griber undervisningen an:

”Tidligere Sprogstart skal udvikle metoder til og skabe ny viden om, hvordan lærerne fremover kan undervise i fremmedsprog, Vi tænker ikke sprogfagene engelsk, fransk og tysk hver for sig, men ser en kobling mellem dem. Og vi inddrager også dansk, dansk som andetsprog samt elevernes førstesprog. Det danner grundlag for dén didaktik i fremmedsprogsundervisningen, som projektet skal udvikle”, siger Petra Daryai-Hansen, der er tilknyttet både UCC og KU som hhv. docent og lektor i fremmedsprogsdidaktik.

Foto: Anne Trap-Lind

Tre institutioner mødes: Det stolte lederteam af projekt Tidligere Sprogstart er forrest Maria Johanne Malmfred (Metropol), understøttende projektleder, ø.venstre: Petra Daryai-Hansen(KU og UCC), faglig projektleder og til højre Hanne Thomsen (UCC), administrativ projektleder.Administrativ projektleder på Tidligere Sprogstart Hanne Thomsen, der kommer fra Professionshøjskolen UCC, hvor hun er lektor på læreruddannelsen, påpeger perspektivet i det tværinstitutionelle samarbejde:

”Projektet byder på en spændende mulighed for at udvikle og styrke samarbejdet mellem universiteter, professionshøjskoler og folkeskoler. Med både et forskningsperspektiv, et uddannelsesperspektiv og et praktikerperspektiv, er det en stor styrke for projektet, at lærere og undervisere fra de forskellige institutioner får denne mulighed for at samarbejde om projektet”, siger Hanne Thomsen.

Projektet Tidligere Sprogstart udspringer af Sprogkonsortiet, som er et tværgående samarbejdsforum mellem KU, UCC og Metropol om fagdidaktik i folkeskolen. Sprogkonsortiets fokus er det faglige samarbejde om sprog - dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk - og om sprogfagenes didaktik:

”Vores fokus i konsortiet udspringer af behovet for at styrke sprogundervisningen i folkeskolen, så eleverne rustes til at agere i en globaliseret verden”, siger Maria Johanne Malmfred, der er understøttende projektleder og konsulent på pædagogisk efter- og videreuddannelse på Metropol.

Formanden for Sprogkonsortiet er prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet, Jens Erik Mogensen. I lighed med Danmarks Lærerforening, understreger han, at projektet udfylder nogle huller i kølvandet af skolereformens krav om en tidligere start i sprogfagene:

“Der er et akut behov for at udvikle en praksisnær, forskningsbaseret sprogdidaktik målrettet de udfordringer, som tidligere og længere undervisningsforløb i de tre fremmedsprog medfører. En sådan viden er endnu ikke er oparbejdet i en dansk kontekst, siger Jens Erik Mogensen.

På Balkonen i bygning 23 på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet denne forårsdag så alle de involverede parter, der var til stede ved receptionen, glade ud.

Jens Erik Mogensen lod propperne springe og skålede på, at projekt Tidligere Sprogstart er det første af sin art i sit storstilede forsknings- og udviklingssamarbejde mellem universitetet og to professionshøjskoler - groft sagt en alliance mellem teoretikere og praktikere, og så med fem af dem, det hele handler om, folkeskolerne, som aktive deltagere undervejs.

De fem udvalgte folkeskoler ligger i hovedstaden:

“Jeg er utrolig stolt af, at vi i København er med. Jeg er utrolig glad på vegne af de fem skoler, der deltager i projektet og jeg glæder mig meget til, at se, hvor projektet fører hen!”, sagde Camilla Ottsen, centerchef for Fagligt Center, Københavns Kommune fra podiet foran Balkonens store vinduer ud til verden, der gav dagens fest et swung og en mindelse om det store perspektiv, der ligger i et forskningsprojekt, der i længden skal sikre, at produkterne fra projekt Tidligere Sprogstart bliver og forbliver tilgængelige for alle sproglærere i de danske folkeskoler.