Informationsmøde om ph.d.-ansøgninger til Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i Folkeskolen

Kom og mød forskelige medlemmerne af konsortiet, og hør om konsortiets fokusområder og temaer, prækvalificeringsforløbet og tidsplanen.

Vi vil også se nærmere på ph.d.-rådets opslag og formalia, ph.d.-skolens kriterier for indskrivning og den gode ansøgning samt hvilke kriterier der lægges til grund for vurderingen og hvad man særligt skal være opmærksom på. 

Tid og sted: Mødet afholdes d. 28.2.2019 på Campus Carlsberg.

Tilmelding skal sendes til Vinnie Møller Johansen VIMJ@kp.dk