Informationsmøde om ph.d.-ansøgninger – Københavns Universitet

Informationsmøde om ph.d.-ansøgninger til Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde

Kom og mød forskelige medlemmerne af konsortie,t og hør om konsortiets fokusområder og temaer, prækvalificeringsforløbet og tidsplanen.

Vi vil også se nærmere på ph.d.-rådets opslag og formalia, ph.d.-skolens kriterier for indskrivning og den gode ansøgning samt hvilke kriterier der lægges til grund for vurderingen og hvad man særligt skal være opmærksom på. 

Tid og sted: 29. januar 2018 kl. 15-16:30 i lokale 13B-0-15, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 8, 2300 Københavns S.

Yderligere information

Læs om prækvalificeringsforløbet på ph.d.-skolens hjemmeside.

Læs mere om konsortiet.

Læs om ph.d.-rådet og stipendierne inden for uddannelsesforskning.