Informationsmøde om ph.d.-ansøgninger til Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde

Kom og mød forskelige medlemmerne af konsortie,t og hør om konsortiets fokusområder og temaer, prækvalificeringsforløbet og tidsplanen.

Vi vil også se nærmere på ph.d.-rådets opslag og formalia, ph.d.-skolens kriterier for indskrivning og den gode ansøgning samt hvilke kriterier der lægges til grund for vurderingen og hvad man særligt skal være opmærksom på. 

Tid og sted: 27. februar 2019 kl. 15-16:30 i lokale 13B-0-15, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 8, 2300 Københavns S.

Tilmelding skal sendes til Vinnie Møller Johansen på: VIMJ@kp.dk