Interviewpersoner søges

Som borger i Danmark har man adgang til sundhedsoplysninger gennem den online platform www.sundhed.dk. Her finder man blandt andet informationer om recepter og vaccinationer, ligesom man har adgang til sine journaloplysninger. 

Forskningsprojektet undersøger, hvad platformen bruges til, og hvad det betyder for den enkelte at have adgang til sundhedsoplysninger på platformen.

Vi søger både interviewpersoner, der er vante brugere af sundhed.dk, og personer der ikke er vant til at bruge sundhed.dk.

Interviewet forventes at tage ca. en times tid, og vi giver en æske chokolade som tak for hjælpen. Det vil blive optaget, men anvendelse af udtalelser til forskningsprojektet bliver naturligvis anonymiseret.

Har du har lyst til at deltage, så kontakt antropolog Mikka Nielsen mikka.nielsen@hum.ku.dk

Projektet udføres som en del som del af innovationsprojektet HumanImpact, som er støttet af Industriens Fond og udføres i et samarbejde med Symbion, Dansk Industri og Dansk Erhverv. Formålet er at knytte humanistiske forskere tæt sammen med danske virksomheder.