31. oktober 2006

Når truede sprog taler...

I det nordvestlige Pakistan bor et folk, de færreste har hørt om eller kan tale med. Det er Kalasha-folket. De er kun ca. 5000, men har indtil nu været i stand til at bevare deres oprindelige kultur, religion og sprog. Men spørgsmålet er hvor længe? Presset fra det omgivende muslimske samfund for at konvertere er stort, og stadig flere kalasha’ere konverterer til islam. Det er også en trussel for sproget. For at lægge den ’hedenske’ fortid bag sig skifter kalasha’erne ikke kun religion og levevis, men de forkaster også deres modersmål. Kalasha er derfor ét af verdens mange truede sprog.

Lingvist Jan Heegård Petersen undersøger i en ny ph.d.-afhandling det hidtil ukendte indoariske sprog kalasha. Jan Heegård Petersen har bl.a. studeret kalasha-sproget ved feltarbejde i Pakistan, og afhandlingens resultater sætter spørgsmålstegn ved en ellers påstået almengyldig regel i sprogvidenskaben og viser dermed nødvendigheden af at udforske ukendte - og truede - sprog som fx kalasha.

Hvor blev teen i koppen på bordet af?

En af afhandlingens vigtigste opdagelser er, at det ikke er afgørende for en beskrivelse af et rumligt forhold, om det er en ’i’- eller en ’på’-situation, som mange forskere ellers regner som en grundlæggende rumlig distinktion i alle verdens sprog. På fx dansk og engelsk er sondringen mellem ’i’ og ’på’ afgørende, fx ’teen i koppen’ eller ’koppen på bordet’. Men på kalasha er det afgørende, hvor præcist lokaliserbart noget er. En kop kan være ’i et bord’, hvis man ved, at der er en kop på bordet et eller andet sted, uden at man præcist kan lokalisere den. Og tilsvarende kan teen være ’på koppen’, hvis man tydeligt kan se og dermed stedfæste drikken.

Der er tale om en helt anden måde at tænke rum på, som før Jan Heegård Petersens studier var ukendt! Og Jan Heegård Petersen er sikker på, at lige så vigtige opdagelser kan drages ved studier af andre ukendte eller truede sprog. Men studierne kommer ikke af sig selv:

- Hvis der i forskningsøjemed var lige så meget fokus på truede sprog, som der er på fx dansks stilling i forhold til engelsk, ville der være resurser til at undersøge sprog, der i deres struktur og opbygning adskiller sig markant fra, hvad vi kender og baserer vores sprogopfattelse på, forklarer Jan Heegård Petersen.

Forsvar

Det offentlige forsvar for afhandlingen finder sted torsdag d. 2. november 2006, kl. 13.00 (præcis) -16.00 i lokale 23.0.50 på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 128, 2300 København S.

Afhandlingen ’Local case-marking in Kalasha’ ligger til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 80, 2300 København S.

Kontakt

Jan Heegård Pedersen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. E-mail: janhp@hum.ku.dk. Tlf.: 50 71 40 37.
Til toppen