Vision

Fakultetet ønsker at styrke sin position som et stærkt forskningsbaseret sted for studiet af en bred vifte af humanistiske fagfelter ved fortsat at udvikle et inspirerende, åbent og innovativt studie- og forskningsmiljø. Fakultetets ledelsesteam (FLT) har derfor formuleret denne vision for fakultetet.

Den overordnede hensigt er:

  • at udvikle og udbyde uddannelser af højeste kvalitet, der kombinerer bred samfundsforståelse med spidskompetencer inden for studierne af en bred vifte af humanistiske fag

  • at producere højt kvalificerede humanistiske kandidater og forskere med kritisk sans og integritet, som er kompetente til at indtage centrale positioner i samfunds- og arbejdslivet, lokalt såvel som globalt

  • at tage initiativer, der giver de bedst mulige vilkår for den humanistiske forskning, ikke mindst i nationale og internationale tværgående samarbejder

  • at videreformidle resultater på en inspirerende måde og i rette sammenhæng og dermed fremme forståelsen af humanioras betydning for erkendelse og samfundsudvikling

  • at øge samarbejdet med institutioner og erhvervsliv i ind- og udland, både i udviklingen af uddannelserne og skærpelsen af forskningens relevans for samfundet

  • at skabe et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der fremmer arbejdsglæden og effektiviteten blandt både studerende og ansatte

  • at yde kompetent ledelse og administration til understøttelse af de tre kerneaktiviteter: forskning, uddannelse og formidling i en globaliseret verden.