De otte professorkriterier

Hvad angår de fornødne kvalifikationer og kompetencer, skal følgende otte krav alle være opfyldt på tilfredsstillende måde for at komme i betragtning til en ordinær professoransættelse på humaniora. En kandidat skal kunne dokumentere at:

 1. være en internationalt anerkendt forskningsprofil, især gennem kontinuerlig publikationspraksis
 2. have en stærk undervisningsportefølje omfattende uddannelsesudvikling og pædagogiske og didaktiske kompetencer oparbejdet
  gennem omfattende og bredspektret undervisningspraksis
 3. have erfaring med forskningsledelse og forskeruddannelse
 4. besidde evnen til at agere strategisk-politisk og til at formgive faglige landskaber
 5. være i besiddelse af stærke sociale og kollegiale kompetencer, så vedkommende kan fungere som en samlende, tilstedeværende og
  tillidsvækkende kraft i det faglige miljø
 6. have haft succes med hjemtag af eksterne forskningsmidler på højeste niveau eller som minimum potentialet til at gøre det
 7. have erfaring med at synliggøre og formidle sin faglighed til brede samfundsmæssige kredse med henblik på optimering af forskningens og uddannelsernes samfundsmæssige impact
 8. have erfaring med internationalt samarbejde og netværksdannelse og evner til at udvikle nye internationale perspektiver og dimensioner.