Beskæftigelsesanalyser

Det Humanistiske Fakultet udarbejdede tidligere beskæftigelsesanalyser for bachelorer og kandidater uddannet inden for fakultetets fag. De sidste analyser blev udarbejdet i 2016.

Fakultetets uddannelser

Samlet beskæftigelse HUM-KU

Løn

Udvikling

Offentlig/privat

Kandidater

Virksomheder

Ph.d.-beskætigelse

Analyser af enkelte fag

Arabisk + Hebraisk
Arkæologi (Forhistorisk, Klassisk, Nærorientalsk)
Asienstudier (Østasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Thai, Tibetologi)
Audiologopædi
Balkanstudier
Dansk
Engelsk
Eskimologi + Indianske sprog og kulturer
Etnologi
Etnologi + Anvendt Kulturanalyse
Filosofi
Film- og Medievidenskab
Finsk
Fransk
Græsk + Latin
Historie
Informationsvidenskabelig kulturformidling (Bibliotekar)
Iransk
Italiensk
Kunsthistorie
Kunsthistorie + Visuel Kultur
Litteraturvidenskab
Moderne kultur og kulturformidling
Musikvidenskab
Portugisisk
Pædagogik
Religion
Retorik
Russsik + Østeuropastudier + Polsk + Tjekkisk
Russisk + Østeuropastudier
Spansk
Sprogvidenskab (Lingvistik, Sprogpsykologi, Datalingvistik, Indoeuropæisk)
Teatervidenskab
Tværkulturelle studier
Tysk
Tysk + Nederlandsk
Visuel Kultur
Ægyptologi

Analyser af flere fag

Generel humaniora-ledighed

Langtidsudviklingen i humaniora-ledigheden

Ledighed fordelt på fag

Dimittendledighed

Sammenligninger mellem humaniora og andre uddannelser

Muligheder for ledighedsdata