Arbejdsløshed

Generel humaniora-ledighed

AC's ledighedstal fra 2008 til nu, herunder dimittendledighed

AC's ledighedstal 1998 til nu, herunder BA-ledigheden

Langtidsudviklingen i humaniora-ledigheden

Tabel om HUM-ledighed i DK samt HUM-KU kandidatproduktion 1984 til 2014

Diagram om samlet HUM-ledighed i DK og HUM-KU kandidatproduktion 1984 til 2014

Sammenligning af DS-kørsel om ledighed og MA-ledighedstal - alle fag 2005

Ledighed fordelt på fag

September 2015
September 2014
Juni 2014 (berørt af ledighed)

December 2013
Marts 2013
Nov. 2010

Dimittendledighed

Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelse af fagenes ledighed op til 20 kvartaler efter fuldførelse (årgangene 2007-13) målt pr. 20. sept. 2013

Nyuddannedes ledighed (humaniora) - nov. 2007 og 2010 - både HUM-KU og DK

Sammenligninger mellem humaniora og andre uddannelser

Sammenligning af ledighed for ac- og humaniora i DK, inkl. dimittendledighed 2007-13

Sammenligning af humanioraledighed i DK med jura og økonomi

Muligheder for ledighedsdata

Opgørelse af arbejdsløshed - aktuelle muligheder