Lokale samarbejdsudvalg (LSU) på Det Humanistiske Fakultet

Fakultetsservice (SUFS) - link til KUnet (intranet)

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM)

Institut for Informationsstudier (INF) - link til KUnet (intranet)

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF)

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS)

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)

Saxo-Instituttet (SAXO) - link til KUnet (intranet)