Lokale samarbejdsudvalg (LSU) på Det Humanistiske Fakultet – Københavns Universitet