24. november 2022

Stud.mag. Per Slomanns Legat

Der opslås hermed 3 legatportioner fra stud.mag. Per Slomanns legat til uddeling i 2022:

Midlerne fordeles og tildeles efter fundatsens krav som i år udgør 1 legatportion af 150.000 kr. til en forsker som har en kandidatgrad inden for sprogvidenskab, særligt sammenlignende sprogvidenskab, og 2 legatportioner af hver 75.000 kr. til studerende inden for sprogvidenskab, som har vist særlig flid og dygtighed.

Legatet skal ifølge fundatsen støtte studiet af sprog, fortrinsvis sammenlignende sprogvidenskab. Hertil regnes også rejser og studierejser, der i så fald vil være fritaget for skat.

Ansøgning
Der kan kun søges online. Bemærk at ansøgningen skal indeholde cpr-nummer, privatadresse og e-mailadresse samt evt. budgetoverslag, bilagt projektbeskrivelse, CV og dokumentation i form af eksamensbeviser og evt. publikationsliste. Derudover skal der, hvis IKKE man ønsker pengene overført til sin NEM-konto, angives registreringsnummer og kontonummer for den konto pengene i givet fald skal overføres til.

Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos legatsagsbehandler Anette Reinhardt Pedersen, e-mail: anettero@hum.ku.dk. Forespørgsler om ansøgningens indhold stiles til legatbestyrelsens formand, professor, dr. phil. Birgit Anette Rasmussen på bao@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: Den 15. december 2022.
Der kan ikke indsendes ansøgning eller yderligere materiale efter ansøgningsfristens udløb.

Send din ansøgning til: anettero@hum.ku.dk, og angiv i emnelinjen: Slomanns legat.

Yderligere oplysninger kan eventuelt fås hos legatbestyrelsens medlemmer, formand: professor, dr. phil. Birgit Anette Rasmussen (bao@hum.ku.dk), lektor, ph.d. Michael Lerche Nielsen (lerche@hum.ku.dk) og lektor, ph.d., dr.phil. Thomas Olander (olander@hum.ku.dk).