25. november 2019

Stud.mag. Per Slomanns Legat

Der opslås hermed et ekstra antal legatportioner fra stud.mag. Per Slomanns legat til uddeling i 2019:

Der er i alt 200.000 kr. som fordeles og tildeles efter fundatsens krav til en forsker som har en kandidatgrad inden for sprogvidenskab, særlig sammenlignende sprogvidenskab, og/eller studerende inden for sprogvidenskab, særlig sammenlignende sprogvidenskab, som har vist særlig flid og dygtighed.

Legatet skal i følge fundatsen støtte studiet af sprog, fortrinsvis sammenlignende sprogvidenskab. Hertil regnes også rejser og studierejser der i så fald vil være fritaget for skat.

Ansøgning: Der kan kun søges online. Bemærk at ansøgningen skal indeholde cpr-nummer, privatadresse og e-mailadresse samt evt. budgetoverslag, bilagt projektbeskrivelse, CV og dokumentation i form af eksamensbeviser og evt. publikationsliste. Derudover skal der, hvis IKKE man ønsker pengene overført til sin NEM-konto, angives registreringsnummer og kontonummer for den konto pengene i givet fald skal overføres til.

Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos legatsagsbehandler Anette Reinhardt Pedersen, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, att.: Anette R.P. Forespørgsler om ansøgningens indhold stiles til legatbestyrelsens formand, professor, dr. phil. Birgit Anette Rasmussen på bao@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: Den 12. december 2019.

Der kan ikke indsendes ansøgning eller yderligere materiale efter ansøgningsfristens udløb.

Send din ansøgning til: hrsc@hrsc.ku.dk, og angiv i emnelinjen: Slomanns legat, att. Anette Reinhardt Pedersen.

Yderligere oplysninger kan eventuelt fås hos legatbestyrelsens medlemmer, formand: professor, dr. phil. Birgit Anette Rasmussen (bao@hum.ku.dk), lektor, ph.d. Michael Lerche Nielsen (lerche@hum.ku.dk) og lektor, dr.phil. Thomas Olander (olander@hum.ku.dk).