06. marts 2019

Stud.mag. Per Slomanns Legat

Der opslås et antal legatportioner fra stud.mag. Per Slomanns legat til uddeling i 2019:

Legatet skal i følge fundatsen støtte studiet af sprog, fortrinsvis sammenlignende sprogvidenskab. Hertil regnes også rejser og studierejser der i så fald vil være fritaget for skat.

Ansøgning: Der kan kun søges online. Bemærk at ansøgningen skal indeholde cpr-nummer, privatadresse og e-mailadresse samt evt. budgetoverslag, bilagt projektbeskrivelse. CV og dokumentation i form af publikationsliste og eksamensbeviser sendes med. Derudover skal der, hvis IKKE man ønsker pengene overført til sin NEM-konto, angives registreringsnummer og kontonummer for den konto pengene i givet fald skal overføres til.

Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos legatsagsbehandler Anette Reinhardt Pedersen, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, att.: Anette R.P. Forespørgsler om ansøgningens indhold stiles til legatbestyrelsens formand, professor mso, dr. phil. Birgit Anette Rasmussen på bao@hum.ku.dk..

Ansøgningsfrist: Den 1. april 2019.

Der kan ikke indsendes ansøgning eller yderligere materiale efter ansøgningsfristens udløb.

Send din ansøgning til: hrsc@hrsc.ku.dk,og angiv i emnelinjen: Slomanns legat, att. Anette Reinhardt Pedersen

Yderligere oplysninger kan eventuelt fås hos legatbestyrelsens medlemmer, formand: professor mso, dr. phil. Birgit Anette Rasmussen  og lektor, ph.d. Michael Lerche Nielsen.