06. marts 2019

Martin Levys Mindelegat

Formål: Enhver sprogvidenskabelig undersøgelse der kræver ophold i udlandet.   

Målgruppe: Unge forskere der studerer lingvistik eller filologi, og som ved mindst et udgivet arbejde har godtgjort at kunne yde noget virkelig betydningsfuldt.

Tilskud: 100.000 kr. i alt til uddeling til én eller flere kandidater.

Ansøgning: Skal ske elektronisk. Den skal sendes via mail til hrsc@hrsc.ku.dk. Da der ikke længere er en særskilt ansøgningsformular, er det vigtigt tydeligt at påføre følgende på forsiden: navn, adresse, cpr.nr., e-mail og evt. telefon nr. Som udgangspunkt overføres der til NEM-konto. Hvis man ønsker at benytte en anden konto, skal denne også anføres på forsiden. Husk at mærke ansøgningen med legatets navn.

Ansøgningen skal inkludere en projektbeskrivelse på max. 3 A4-sider, et budget, en publikationsliste og relevante eksamenspapirer.

Spørgsmål til ansøgningsproceduren kan fås hos sagsbehandler Anette Reinhardt Pedersen 

Det forventes at modtagere af tilskud, senest et år efter tildelingen, indsender en kort rapport (ca. en A4-side) om den sprogvidenskabelige undersøgelses forløb i udlandet og om hvordan beløbet er blevet brugt. Rapporten sendes til eep@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist 1. marts 2019. forlænges til den 21. marts