Studieledere

Ansvaret for undervisning og eksamen m.m. ligger hos fakultetets syv studieledere og studienævn. Studielederen står for den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne og disponerer over undervisningsressourcerne, mens studienævnet udstikker de overordnede rammer for uddannelserne.

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kirsten A. Jeppesen Kragh, 35 32 84 23

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Inger Vinther Damsholt35 33 30 93

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
John Tøndering, 35 32 83 15

Institut for Kommunikation
Jeppe Nicolaisen, 35 32 13 22 (for det tidligere INF)
Henrik Søndergaard, 35 32 81 28 (for det tidligere MEF)

Saxo-Instituttet
Lasse Christian Arboe Sonne, 51 29 92 79

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - sprog, religion og samfund 
Annika Hvithamar (studieleder), 21 32 82 85
Tine Roesen (vicestudieleder), 51 30 25 29