Studieledere

Ansvaret for undervisning og eksamen m.m. ligger hos fakultetets syv studieledere og studienævn. Studielederen står for den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne og disponerer over undervisningsressourcerne, mens studienævnet udstikker de overordnede rammer for uddannelserne.

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Lisbeth Verstraete-Hansen, 35 33 00 89

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Inger Vinther Damsholt33 33 30 93

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
John Tøndering35 32 86 52

Institut for Kommunikation
Henrik Søndergaard, 35 32 81 28 

Saxo-Instituttet
Lasse Christian Arboe Sonne, 51 29 92 79

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - sprog, religion og samfund 
Jesper Nielsen, 35 32 73 44