Institutledere

Fakultetets syv institutter ledes hver af en institutleder der er ansat til at varetage instituttets daglige ledelse, herunder personaleledelse, planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen har desuden ansvaret for instituttets forskning og fordeler forskningsmidlerne.

Institutlederne er:

Anne Jensen
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

annejensen@hum.ku.dk

Christina Lupton 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

E-mail : lht780@hum.ku.dk

Jens-Erik Mai
Institut for Informationsstudier
31 53 12 14
jemai@hum.ku.dk

Maja Horst
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 
35 32 88 53
horst@hum.ku.dk

Stuart James Ward
Saxo-Instituttet
35 32 81 64
stuart@hum.ku.dk

Mette Sandbye
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
35 32 82 30,
IKK-Institutleder@hum.ku.dk  

Ingolf Thuesen
Institut for Tværkulturelle og regionale studier - sprog, religion og samfund
35 32 89 06
i-leder.tors@hum.ku.dk