Institutledere

Fakultetets seks institutter ledes hver af en institutleder der er ansat til at varetage instituttets daglige ledelse, herunder personaleledelse, planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen har desuden ansvaret for instituttets forskning og fordeler forskningsmidlerne.

Institutlederne er:

Anne Jensen
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

annejensen@hum.ku.dk

Christina Lupton 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

lht780@hum.ku.dk

Helle Munkholm Davidsen
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
23 68 03 73
ikk-institutleder@hum.ku.dk

   Annika Hvithamar
   Institut for Tværkulturelle og regionale studier
   35 33 65 35
   i-leder.tors@hum.ku.dk

Jens-Erik Mai
Institut for Kommunikation
31 53 12 14
jemai@hum.ku.dk

Stuart James Ward
Saxo-Instituttet
35 32 81 64
stuart@hum.ku.dk