Fakultetets ledelsesteam (FLT)

FLT er fakultetets øverste ledelsesforum. Ingen større centrale udviklingsprojekter kan igangsættes uden FLT's godkendelse. 

Medlemmerne er: 

Dekan
Jesper Kallestrup

Lokale 15B.1.11
51 30 19 69 (sekretær)
dekan@hum.ku.dk  

Prodekan for uddannelse
Jens Erik Mogensen

Lokale 15B.1.10
28 75 84 06
prodekan@hum.ku.dk 

Fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen
Lokale 15B.1.09
20 34 79 49
shj973@hum.ku.dk

Institutleder Anne Jensen
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

annejensen@hum.ku.dk

Institutleder Christina Lupton 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

lht780@hum.ku.dk

Institutleder Jens-Erik Mai
Institut for Kommunikation
31 53 12 14
jemai@hum.ku.dk

Institutleder Stuart James Ward
Saxo-Instituttet
35 32 81 64
stuart@hum.ku.dk

Institutleder Mette Sandbye
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
35 32 82 30
ikk-institutleder@hum.ku.dk

Institutleder Ingolf Thuesen
Institut for Tværkulturelle og regionale studier
35 32 89 06
i-leder.tors@hum.ku.dk