Dekanatet – Københavns Universitet

Forside > Om fakultetet > Ledelse > Dekanatet

Jens Erik Mogensen

Jens Erik Mogensen

Prodekan for uddannelse

  • Ledelse

    Karen Blixens Vej 4, 2300 København S, KUA2, Bygning: 15B-1-10

    Telefon: +45 28 75 84 06

Uddannelse

1996   Ph.D. (germanistisk lingvistik), Københavns Universitet

1990   Kandidateksamen (tysk sprog og litteratur), Københavns Universitet

1989   Diplom, Oxford Centre for Postgraduate Hebrew and Jewish Studies, University of Oxford

1989   Studieophold University of Oxford, England

1988-89  Studieophold Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland

1988 Filologisk-historisk Samfunds store pris og Rasmus K. Rask-legatet

Lederuddannelse:

2018  Chairman's Certificate (bestyrelsesuddannelse), Board Assure

2017  Certificate in Strategic Education Planning, London

2012  Ledelsesudvikling for direktionsmedlemmer, Københavns Universitet

2010  British Leadership Foundation & University of Leeds

2009  Ledelsesudvikling for institutledere, Københavns Universitet

2007-2008 Forskningslederuddannelsen, Copenhagen Business School

2005  Institutlederuddannelsen, Rektorkollegiet og Syddansk Universitet

 

Ansættelser mv.

2012-          Prodekan for uddannelse, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

2018           Dekan, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (konstitueret)

2011-2012   Prodekan, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (konstitueret)

2004-2011   Institutleder, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

2002-2004   Institutleder, Institut for Tysk og Nederlandsk, Københavns Universitet

1996-1999   Studieleder, Germansk Filologi, Københavns Universitet

2008-2011   Bestyrelsesformand Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

1999           Gæsteprofessor, Zürich

1998-2010   Censor ved studentereksamen

1998-2002   Censor ved læreruddannelsen

1998-          Censor ved universiteterne

1992-2006   Fuldtidsansat forsker og underviser, Germansk Filologi, Københavns Univeristet (kandidatstipendiat, adjunkt, lektor)

1990-1991   Forskningsmedarbejder, Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, KU

1990-1991   Videnskabelig medarbejder, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland

1989-1990   Scholarstipendiat, Carlsbergfondet/Københavns Universitet

1990-92 og 1996-1999 Ekstern lektor, Roskilde Universitetscenter

1995            Lektor/ekstern lektor, Handelshøjskolen i Aarhus

1989-1992   Undervisningsassistent, Københavns Universitet

1986-1989   Tolk og rejseleder (Det Danske Kulturinstitut)

1987            Assistent, Internationales Haus Sonnenberg (Oberharz, Tyskland)

 

Forskning

Ca. 150 publikationer primært i internationale tidsskrifter og på internationale forlag: Bøger, antologier, ordbøger, videnskabelige artikler, redaktion og udgivelse af symposiebind (Tübingen).

 

Aktuel forskningsledelse

2016-     Leder af projektet Tidligere Sprogstart. Bevillingshaver på en bevilling på kr. 12.350.000 fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

 

Medlemskab af ledelsesfora, udvalg, bestyrelser mv. (udvalgte)

1) Aktuelt:

Ledelse og udvalg på Det Humanistiske Fakultet

Udvalg på KU- og DU-niveau

Udvalg og hverv på ministerielt niveau

Eksterne bestyrelser og hverv

 2) Afsluttede hverv bl.a.:

- Formand for Københavns Universitets udvalg vedr. samarbejde med gymnasieskolen (med fokus på efter- og videreuddannelse og uddannelsessamarbejde)
- Formand for Københavns Universitets styregruppe vedr. sprogstrategisk satsning
- Medlem af
Forum for Koordination af Uddannelsesforskning (Uddannelses- og Forskningsministeriet)-- Medlem af Censorudvalget (Uddannelses- og Forskningsministeriet)

- Medlem af Referencegruppen for en national sprogstrategi (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
- Medlem af arbejdsgruppen vedr. Ph.D.-samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler (Styrelsen for Videregående Uddannelse, repr. for Københavns Universitet)
-
Medlem af Danske Universiteters arbejdsgruppe for rammerne for et nationalt sprogsamarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler (repr. for KU)
- Formand for Det Humanistiske Fakultets udvalg vedr. øget fastholdelse af studerende ("frafaldsudvalget")
-
Formand for Det Humanistiske Fakultets udvalg vedr. forenkling af tilvalgsstrukturen og reduktion af valgfrihed ('reduktionsgruppe')
-Formand for Det Humanistiske Fakultets udvalg vedr. effektivisering af prøveformer og censur ('reduktionsgruppe')
-Formand for udvalget vedr. tværgående samarbejde og fjernelse af barrierer herfor
-
Formand for Platform Humaniora (samarbejde mellem Københavns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Högskola, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School)
-Formand for Rektorkollegiets landsudvalg for Efteruddannelse i Humaniora 2005-06
-Regionsansvarlig for de danske lektorater i Tyskland, Schweiz, Østrig, Holland og det flamsktalende Belgien (som medlem af Videnskabsministeriets, tidl. Undervisningsministeriets, udvalg vedr. de danske lektorer i udlandet, Lektoratsudvalget) 2001-2008
-Medlem af Det Humanistiske Fakultets Tænketank "HumanT" 2008-2010
-Medlem af bestyrelsen for Studieskolen Business og Foreningen Studieskolen
-Formand for KU's styregruppe vedr. undervisningsmiljøet 2011-12
-Medlem af  styregruppen for Københavns Universitets Universitetspædagogiske Indsats (KUUPI) (2013)
-Medlem af KU's studiemiljøudvalg
-Medlem af 
bestyrelsen for Tårnby Gymnasium
-
Formand for Det Humanistiske Fakultets Udvidede Studielederkreds (USK)
- Formand for Fakultetsbiblioteksudvalget

Øvrige formandskaber og udvalg

  • Se under "Aktiviteter".

Uddannelse

PhD

ID: 7604