Undervisning og eksamen

Det Humanistiske Fakultets målsætning er at udbyde forskningsbaserede uddannelser med undervisning, der på bedst mulig vis inddrager den enkelte studerende i undervisningen og understøtter den studerendes læringsproces.

Både deltagelse i undervisning og den efterfølgende prøve skal opfattes som fagligt meningsfuldt og logistisk velfungerende af såvel studerende som undervisere.

Det sikres ved, at underviserne har gode forudsætninger for at levere dynamisk og engageret undervisning, at de studerende er informeret om relevante krav, forpligtelser, rettigheder og praktiske forhold, samt at prøverne varetages på et fagligt sammenhængende grundlag af kompetente eksaminatorer.

Opfyldelsen af denne målsætning sker i høj grad gennem et fleksibelt undervisningsudbud, så den nyeste forskning kan implementeres i undervisningen uden revision af studieordningen. Desuden monitoreres undervisernes MUS, undervisningsevalueringer, prøveresultater og censorformandskabernes årlige beretninger løbende.

Undervisning

Politik for anvendelse af VIP i undervisningen
Procedure for kursusudbud
Procedure for opgørelse af ViP/DViP og STÅ/ViP
Procedure for undervisningsevaluering
Skabelon til undervisningsevalueringsrapport

Eksamen

Procedure for prøver og eksamen
Procedurer for eksamensklager, anker og plagiat

Procedurer for dialog med dimittender, aftagerpaneler og censorkorps
Censorportalen