Pædagogisk udvikling

Det Humanistiske Fakultets målsætning er at udbyde forskningsbaserede uddannelser med undervisning, der på bedst mulig vis inddrager den enkelte studerende i undervisningen og understøtter den studerendes læringsproces.

Fakultetet betragter pædagogiske kvalifikationer som en integreret del af forskningsbaseret undervisning.

Det sikres desuden ved, at underviserne har gode forudsætninger for at levere dynamisk og engageret undervisning.

Målsætningen vurderes i forbindelse med uddannelsesevalueringer, ligesom den inddrages i den løbende interne monitorering og evaluering af uddannelserne. 
På medarbejderniveau er målsætningen en del af grundlaget for ansættelsessamtaler og for medarbejderudviklingssamtaler med deltids- og fuldtidsansatte undervisere.

Procedure for kvalitetssikring af undervisning og underviseres kompetencer

Procedure for forskningsbaseret undervisning