Publikom for brugere uden adgang til KUnet

Tryk af specialer, plakater og andre tryksager

Campus Print tilbyder print og indbinding af specialer, samt print af plakater, foldere andre tryksager for alle på Københavns Universitet.
Læs mere

Indlever og bestil et kompendium

Som underviser kan du bestille et kompendium i Campus Print.
Læs mere

Absalon

Campus Print hjælper undervisere med at afgøre om tekster er lovlige på Absalon og få disse indberettet til Copydan.
Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Webshop

På det Humanistiske Fakultets Webshop sælger vi undervisningskompendier, ph.d.-afhandlinger, publikationer, deltagerbetaling til konferencer og seminarer m.m.
Læs mere

Ph.d.-afhandlinger

I Campus Print sælger vi ph.d.-afhandlinger fra hele Københavns Universitet via Det Humanistiske Fakultets Webshop.
Læs mere

Udgivelser fra Det Humanistiske Fakultet

I Campus Print sælger vi udgivelser fra Det Humanistiske Fakultet både via Det Humanistiske Fakultets Webshop og i butikken.
Læs mere

Konferencer, seminarer m.m. på Det Humanistiske Fakultet

Webshoppen håndterer deltagerbetaling til konferencer, ekskursioner, rusture, seminarer etc. 
Læs mere