Kurser og tilbud – Københavns Universitet

Kurser og andre tilbud

TEACH har en bred palette af kurser og tilbud inden for det universitetspædagogiske felt: Feedback, aktiverende undervisning, Absalon, digitale redskaber, studiegrupper, skriftlighed, forskningsbaseret undervisning, vejledning, kollegasparring og meget mere.
Læs mere om universitetspædagogikum.

Kurserne udbydes løbende og du kan se alle aktuelle kurser nederst på denne side.
 Derudover tilbyder TEACH også skræddersyede seminarer og workshops samt individuel sparring for fakultetets fag, institutter og undervisere. Vores tilbud er gratis for alle ansatte på Det Humanistiske Fakultet. Timeforbrug skal aftales med egen leder. 


Skræddersyede seminarer og workshops

På TEACH’s skræddersyede seminarer og workshops får deltagerne mulighed for at få inspiration og sparring på lokale pædagogiske udfordringer og behov. I samarbejde med repræsentanter fra det lokale miljø, eksempelvis en fagkoordinator, studieleder eller studienævn, udvikler TEACH konkrete, praksisnære forløb målrettet jeres behov og ønsker både i forhold til indhold, emnevalg og ønsket tidsforbrug. Kontakt: teach@hum.ku.dk

Individuel sparring

Skal du til at udvikle et nyt kursus, kunne du tænke dig at bruge nye digitale medier i din undervisning, skal du undervise 70 i stedet for 35 studerende - eller har du et andet lignende pædagogisk problem, du har brug for sparring på? TEACH’s konsulenter er altid til rådighed for sparring og hjælp på henvendelser fra undervisere og institutter om både større og mindre opgaver. Kontakt: teach@hum.ku.dk

Aktuelle kurser