Proto-Slavic Inflectional Morphology

Thomas Olander forsvarer sin doktordisputats.

Officielle opponenter

  • Professor Henning Andersen (University of California, Los Angeles)
  • Professor Birgit Anette Rasmussen (Københavns Universitet)

Forsvaret er offentligt og foregår på engelsk.

Se livestream af forsvaret.

Afhandlingen kan erhverves hos fakultetets publikationsenhed PubliKom (KUA2, Karen Blixensvej 4, lokale 11A.0.02), publikom@hum.ku.dk for 265,- kr.

Bedømmelsesudvalgets indstilling kan rekvireres for 1 kr. pr. side ved henvendelse til PubliKom på ovenstående adresse.

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.