Vestens esoteriske traditioner

Oplæg ved ekstern lektor Tim Rudbøg, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

Tim Rudbøg vil præsentere og diskutere de farverige grupper, personer og idéer, der siden antikken har været relateret til det, der i dag omtales som 'Vestens esoteriske traditioner' (såsom hermeticisme, okkultisme, magi, gnosis, mystik, teosofi, Kabbalah, hemmelige selskaber, m.m.) og vil dernæst gennemgå de væsentlige teoridannelser, der knytter sig til forskningsområdet.

Eller sagt med andre ord: diskutere spørgsmålet om, hvordan man kan forstå alle disse strømninger og idéer, der fortsat er med til at forme europæisk kultur og tænkning.

Alle er velkomne.

Læs Facebook-event om arrangementet.