Værdikampe

Centre for Advanced Migration Studies afholder temadag om en række aktuelle værdikampe.

Program

10.00 - 11.00  Positiv særbehandling, v/ Hans Bonde, Københavns Universitet, og
                      Kasper Lippert-Rasmussen, Aarhus Universitet
                      • Kan positiv særbehandling retfærdiggøres? Er den udtryk for
                         diskrimination eller ligestilling?

11.00 - 12.00  Multikulturalisme v/ Nils Holtug og Frederik Stjernfelt, Københavns
                      Universitet
                      • Kan multikulturelle politikker retfærdiggøres? Indebærer de lighed for,
                         eller særbehandling af, minoriteter?

13.00 - 14.00  Ytringsfrihed v/ Sune Lægaard, RUC, og Jacob Mchangama, Justitia
                      • Er der grænser for ytringsfriheden, og hvor går de i givet fald?
                         Er ytringsfriheden truet?

14.00 - 15.00  Diskrimination v/ Frej Klem Thomsen, RUC, og Søren Villemoes,
                      Weekendavisen
                      • Bør vi opretholde racismeparagraffen? Hvilke typer diskrimination findes
                         der, og hvordan bør de bekæmpes?

15.30 - 16.30  Identitet og litteratur v/ Elisabeth Friis, Lunds Universitet, og Niels
                      Lyngsø, forfatter
                      • Hvilken rolle spiller forfatterens og læserens (herunder anmelderens)
                         egen identitet (fx køn, etnicitet, seksualitet)? Er politisk korrekthed, eller
                         eksotisering af minoriteter, problemer i litteraturen og debatten herom?

Alle er velkomne!