Den gode politiske kommentator?

Foredrag i Retorikforeningen med Mette Bengtsson.

"Helle er på vej til EU." "Pape, Olsen Dyhr og Østergaard har det svært som nye partiformænd." "Valget kommer til at handle om økonomi." Politiske kommentatorers udsagn om det politiske liv er blevet hverdag. De medieskabte ekspertstemmer har fået en privilegeret taleposition og et stort publikum.

Med beretninger, referater, beskrivelser, forklaringer og spådomme, fortæller de, hvordan landet ligger - men ligger landet egentlig, som de siger, og argumenterer de for deres udlægninger?

På basis af nærlæsninger, receptionsstudier og ekspertinterviews diskuterer Mette Bengtsson problematiske aspekter af genren og kommer med et bud på, hvad politiske kommentatorer kan gøre, hvis de i højere grad vil henvende sig til deres publikum som kritisk reflekterede medborgere.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Om ...

Mette BengtssonMette Bengtsson er ph.d. i retorik på afhandlingen For borgeren, tilskueren eller den indviede: En praksisorienteret retorisk kritik af avisens politiske kommentarer (2014). Tidligere har hun arbejdet som politisk konsulent for Socialdemokraterne på Christiansborg og er nu ansat som videnskabelig assistent ved Afd. for Retorik på Københavns Universitet, hvor hun bl.a. underviser i argumentation, taleskrivning og politisk debat.