Renselse og renselses fuldbyrdelse (Cato, de agricultura 141)

Lektor Jørgen Podemann Sørensen holder aftrædelsesforelæsning.

Kl. ca. 16 er der reception i lokale 10.3.28 (ToRS' frokoststue).