Digital humaniora: Workshop om opmærkning

Man kan opmærke (eller annotere) tekster og andre samlinger af data. Det betyder, at man tilføjer oplysninger, som er relevante til et bestemt formål. Denne workshop drejer sig om manuel eller kvalitativ opmærkning, hvor brugeren selv indsætter deres oplysninger. Der findes en række forskellige værktøjer til dette formål, og man kan selvfølgelig også helt undlade at bruge værktøjer.

Formålet med workshoppen er at udveksle erfaringer med hensyn til brug af forskellige metoder til opmærkning af tekster og andet. Formålet er også at se om der er mulighed for samarbejde.

Ordstyrer: Bente Maegaard, CLARIN-DK

Tilmelding 

Program

13.00

Velkomst og præsentation af deltagerne

13.10

Jeppe Eimose Waagstein, Saxo-Instituttet/Datalogisk Institut (KU)

Opmærkning: typer af opmærkning, formål, værktøjer, eksempler

13.30

Mie Bligaard Christoffersen, Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab (KU)

Fejl- eller afvigelsesopmærkning på et indsamlet korpus med 450 stile

13.50

Sanni Nimb, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Brug af opmærkning i arbejdet med Begrebsordbogen

14.10

Pause: Kaffe/te

14.30

Bolette Sandford Pedersen, Nordisk Forskningsinstitut (KU)

Semantisk opmærkning

14.50

Sussi Olsen, Center for Sprogteknologi (KU)

Opmærkningsværktøjet Webanno

15:10

Diskussion

16.00

Slut