Stormløb mod grænsen: det politiske hos Franz Kafka

Isak Winkel Holm forsvarer sin doktordisputats.

Officielle opponenter 

  • Professor Jakob Lothe (Oslo Universitet)
  • Professor Frederik Stjernfelt (Københavns Universitet)

Forsvaret er offentligt og foregår på dansk.

Praktiske oplysninger

Afhandlingen er tilgængelig på Det Kongelige Bibliotek, København, og på Universitetsbiblioteket, Aarhus. Den kan desuden erhverves som hæftet manus hos Isak Winkel Holm (isak@hum.ku.dk) til en pris af 200 kr.

Bedømmelsesudvalgets indstilling kan rekvireres for 1 kr. pr. side. ved henvendelse til fakultetets publikationsenhed, Publi©Kom i KUA2, Karen Blixens vej 4, lokale 11A.0.02.

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.

Se Livestream fra Isak Winkel Holms doktordisputats