Orienterings- og debatmøde om Universitetstorvet

To forslag er gået videre i A.P. Møllers Fondens arkitektkonkurrence for udformningen af det ydre universitetstorv på Søndre Campus. Den 28. januar fakultetet til åbent møde på KUA1, hvor alle interesserede har mulighed for at give input til den sidste del af processen. 

Udsnit af torvområdet set fra vest

I første runde inviterede Fonden fem tegnestudier til at udarbejde forslag til torvet. Efter møde i juryen 15. januar er to tegnestuer, COBE og entasis, blevet udvalgt til at udarbejde et detaljeret forslag med aflevering til juryen 10. april.

Dagsorden for debatmødet

 1. Kort introduktion ved juryen
 2. COBE præsenterer deres forslag med mulighed for stille spørgsmål
 3. entasis præsenterer deres forslag med mulighed for at stille spørgsmål
 4. Debat med fokus på tværgående emner

Input fra mødet sammenfattes og udgør, sammen med juryens betænkning fra første runde, oplægget til det første dialogmøde mellem juryen og forslagsstillerne.

COBE's forslag

Download COBE's forslag i pdf, 13 mb

entasis' forslag

Download entasis' forslag i pdf, 13 mb

Om konkurrencen

Gennem denne konkurrence har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal ønsket at bane vejen for den bedste udformning af Universitetstorvet mellem Københavns Universitets og Det kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager (KUA). Juryens medlemmer er:

 • Direktør Henrik Tvarnø, A.P. Møller Fonden (formand)
 • Dekan Ulf Hedetoft, Københavns Universitet
 • Kontorchef Anniken Kirsebom, Bygningsstyrelsen
 • Stadsarkitekt Tina Saabye, Københavns Kommune
 • Projektrådgiver Katja Teilmann, A.P. Møller Fonden
 • Fagdommer, arkitekt MAA Bo Lautrup
 • Fagdommer, arkitekt MAA Per Fischer

Læs mere om konkurrencen og se de øvrige forslag fra første runde på www.universitetstorvet.dk