Irregulare Aliquod Corpus? Comparison, World History and the Historical Sociology of the Roman Empire

Opponenter

  • Professor, Dr. Susan E. Alcock (Brown University)
  • Professor Gregory Woolf (University of St Andrews)
  • Professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen (Københavns Universitet)

Forsvaret er offentligt og foregår på engelsk og bliver streamet live.

Se live-streaming af forsvaret

Afhandlingen består af en teoretisk og metodisk introduktion og sammenfatning samt ni specialstudier.

De er udgivet i henholdsvis The Medieval History Journal og i en række samleværker, nemlig Peter Fibiger Bang & C.A. Bayly (eds.), Tributary Empires in Global History, Palgrave 2011; Peter Fibiger Bang & Dariusz Kolodziejczyk (eds.), Universal Empire. A Comparative Approach to Imperial Culture and Representation in Eurasian History, Cambridge University Press 2012; Peter Fibiger Bang & Walter Scheidel (eds.), The Oxford Handbook of the State in the Ancient Near East and Mediterranean, Oxford University Press 2013; Walter Scheidel (ed.), Rome and China. Comparative Perspectives on Ancient World Empires, Oxford University Press 2009; A. Barchiesi & W. Scheidel (eds.), The Oxford Handbook of Roman Studies, Oxford University Press 2010; T. Artan, J. Duindam & M. Kunt  (eds.), Royal Courts in Dynastic States and Empires, Brill 2011 samt J. Arnason & K. Raaflaub (eds.), The Roman Empire in Context, Wiley-Blackwell 2011 (for nærmere beskrivelse, se sammenfatningens indholdsfortegnelse).

Den teoretiske og metodiske sammenfatning (89 s.) kan afhentes heller rekvireres hos:

Helle Nygaard Bechmann, Saxo-Instituttet, KUA2, lokale 12-3-48, Karen Blixens vej 4, 2300 København S.

De ni specialstudier er tilgængelige gennem Det Kongelige Biblioteks samlinger, de fleste med mulighed for download fra e-publikation. I øvrigt er der på Saxo-Instituttet, lagt et samlet sæt af studierne og sammenfatningen frem til gennemsyn.

Bedømmelsesudvalgets indstilling kan rekvireres for 1 kr. pr. side ved henvendelse til fakultetets publikationsenhed, Publi©Kom, Karen Blixens Vej 4, lokale 11A.0.02 (KUA2).

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.