Tysk i København og Danmark. Status og perspektiver

Tyskstudiet har været meget omtalt i dimensioneringsdebatten, og selvom den seneste aftale mellem ministeren og universiteterne afblæser dødsdommen over fremmedsprogsstudierne, vil vi gerne sætte lys på tysk som fag, forskning og kompetence i fremtiden.

Der er grund til kritisk at efterprøve påstandene i debatten om fx tyskkandidaters arbejdsløshed, at analysere behovet for tysk på arbejdsmarkedet og i det danske samfund samt ikke mindst reflektere over vores uddannelser i tysk og fremtidsperspektiverne for fremmedsprog, også som del af humaniora.

Tre spørgsmål vil stå i centrum af paneldiskussionen:

  • Uddannelse til arbejdsløshed - passer det?
  • Tysk og tysklandskompetencer i Danmark: hvilke og hvorfor?
  • Fagets og humanioras udvikling i det 21. århundrede - krav og profiler

Panelet består af:

  • Tysklands ambassadør Claus Robert Krumrei
  • Prorektor Lykke Friis (Københavns Universitet)
  • Prodekan på Humaniora Jens Erik Mogensen (Københavns Universitet)
  • Politiker Britta Thomsen (adspurgt)
  • Lektor Mette Skovgaard Andersen, Department of International Business Communication (Copenhagen Business School)
  • Professor Detlef Siegfried, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Københavns Universitet)

Bagefter er der spørgsmål og debat.

Alle er velkomne.

Ved spørgsmål kontakt: lektor Anna Sandberg, fagleder for tysk, tlf. 30 27 74 43