Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab

Mange forskere, journalister og borgere synes at have et had-kærlighedsforhold til debat på nettet. På den ene side udtrykker de store forventninger til, hvordan nettet i princippet kan understøtte kommunikationen mellem politikere og borgere; på den anden side begræder de, at netdebatter i praksis ikke er andet end galde fra gale mænd i underbukser.

Efter at have brugt tre år på at læse tusindvis af kommentarer på danske netaviser argumenterer Rasmus Rønlev i dette foredrag for en mellemposition: Debatten på netaviserne er bedre end sit rygte; men samtidig kan borgerne blive bedre som debattører, journalisterne som ordstyrere og netaviserne som fora for fokuseret og forståelig debat.

Rasmus Rønlev

Rasmus Rønlev er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet og nu videnskabelig assistent samme sted.

Ud over at forske og undervise i medborgerskab, meningsdannelse og medier har han undervist og vejledt i akademisk skrivning og var bl.a. med til at starte Akademisk Skrivecenter på Aarhus Universitet.

De seneste tre år har han været ansat på Københavns Universitet som ph.d.-stipendiat, et forløb han i år afsluttede med afhandlingen Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab.