Big Data - et nyt humanistisk forskningsfelt

Tiltrædelsesforelæsning af professor Niels Ole Finnemann, Det Informations-videnskabelige Akademi (IVA).

I det 21. århundrede foregår en stigende del af samfundets kulturelle, sociale og politiske liv på digitale medieplatforme. De hastigt voksende datamængder bliver derfor et stadig mere betydningsfuldt historisk kildemateriale og studieobjekt for al samtidsforskning, ligesom digitalisering af ældre materialer åbner nye muligheder for historisk orienteret forskning.

Big Data er ikke blot 'real-time data', men også 'long data'. De digitale mediers centrale rolle i samfundslivet både for aktørerne og som dokumentationsplatform indebærer både en eksponentielt voksende produktion af data, og et stadigt mere vidtspændende og forgrenet sæt af nye, softwarestøttede metoder.

Big Data er ikke blot et modeord.  I forelæsningen vil jeg især fokusere på de humanvidenskabelige potentialer og runde af med et par overvejelser om behovet for gentænkning og reformulering af centrale humanvidenskabelige traditioner og spørge, hvor går grænsen mellem fakulteterne og hvorfor? 


Niels Ole Finnemann kommer fra en stilling som Professor MSO i internetforskning ved Aarhus Universitet og leder af NetLab under det nationale DigHumLab-projekt. Han har forsket i digitale medier siden 1980-erne og blev dr.phil. i 1994 på afhandlingen Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk analyse af computerens symbolske egenskaber.

Han har endvidere udgivet Internettet i Mediehistorisk Perspektiv i 2005 samt et større antal artikler i internationale fagtidsskrifter. Han har tidligere været leder af Center for Kulturforskning (1996-1999) og Center for Internetforskning (2000-2010) på Aarhus Universitet.

Niels Ole Finnemann er medlem af en række internationale forskernetværk, og er medlem af Advisory Board for DASISH, et EU-støttet koordinationsorgan for humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsinfrastrukturer. Han var i årene 2010-2013 medlem af det Norske forskningsråds fagkomite for samfundsvidenskab og virker som reviewer ved en række internationale fagtidsskrifter.


Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) er vært ved en efterfølgende reception. Adressen er Birketinget 6, 2300 København S, se kørselsvejledning