Hverdagssprog hos børn og unge i storbyskolen

Hverdagssprog hos børn og unge i storbyskolen: Fem korte præsentationer af sproglige urbanitetsstudier

Med fokus på urbanitetsrelevant forskning præsenterer vi fem korte nedslag i den sproglige hverdag for børn og unge på en københavnsk folkeskole. Denne skole er som så mange andre præget af etnisk, kulturel og sproglig diversitet. Vi behandler i denne sammenhæng diversitet som det, at forskellighed opfattes og opleves på samme sted og på samme tid. Faktisk ved vi meget lidt om, hvad sproglig diversitet betyder for børn. Det er ikke mindre interessant i dag, hvor globalisering og migration har ændret det sproglige billede i Danmark. Arrangementet behandler således bl.a., hvilken betydning diversitet har for de børn og unge, vi beskæftiger os med, for os forskere og for vores teoretiske begrebsapparat.

Program

Janus S. Møller (Nordisk Forskningsinstitut) vil diskutere, hvordan mennesker anvender og forholder sig til diversiteten i de sproglige ressourcer som er til rådighed i senmoderne storbyer og introducere begrebet polysprogning.

Thomas Nørreby vil fortælle om etniske identifikationer i storbyen og vise, hvordan en 17-årig københavnerdreng Jamil konstruerer tilhørsforhold til Amager, Danmark og Libanon gennem brug af forskellige sproglige ressourcer i forskellige situationer.

Lian M. Madsen vil fortælle om hiphop og raps betydning for en gruppe unge mænd og om, hvordan de brugte en særlig måde at tale på – gadesprog – strategisk både i og uden for rapkontekster.

Martha S. Karrebæk vil vise eksempler på forskelle mellem den værdi, der blev tillagt klassiske minoritetssprog som tyrkisk og arabisk i to forskellige indskolingsklasser.  

Andreas Stæhr (Nordisk Forskningsinstitut) vil fortælle om sociale medier og unge i storbyen, herunder hvordan studiet af sociale mediepraksisser kan biddrage til forståelsen af storbyunges sproglige og sociale hverdagsliv. 

Med omkring 100 forskere tilknyttet arbejder Urban Culture Lab på at synliggøre og udvikle urban culture som tværgående forskningsfelt ved Det Humanistiske Fakultet.