Framing i politisk kommunikation

Elisabeth Wehling, University of Berkeley, der er 'framingkongen' George Lakoffs arvtager og "partner in crime" gæster KUA for at tale om framing i politisk kommunikation.

Elisabeth Wehling

Elisabeth Wehling er en af de mest talentfulde forskere inden for kognitiv lingvistik og framing. Hun har bl.a. skrevet bogen ”The Little Blue Book. The Essential Guide to Thinking and Talking Democratic” sammen med en af de absolut førende inden for framing, professor George Lakoff.

Elisabeth Wehling vil ved forelæsningen præsentere sine empiriske framingstudier, der bygger videre på og understøtter den framingteori, George Lakoff og Mark Johnson lagde grundstenene til med bogen “Metaphors We Live By” tilbage i 1980.

Ifølge Wehling er metaforer helt grundlæggende for vores måde at forstå vores omverden på, og de er helt afgørende for vores politiske holdninger. Derfor er framing i politisk kommunikation et vigtigt fænomen at forstå, kunne afkode – og bruge.

Om framing

Kort fortalt kan framing forklares ved, at man med sine formuleringer forsøger at sætte en sag eller et emne ind i en bestemt ramme, der skal få modtagerne til at opfatte sagen på samme måde.

Talrige anerkendte studier har vist, at framing påvirker folks politiske holdninger. Vores framing af et emne kan således være en afgørende faktor i politiske tiltags succes.