Forskningens døgn: fem foredrag om 'Hjemmet'

De fleste har et, og har man det ikke, mangler man det.

Saxo-Instituttets forskere sætter fokus på 'hjemmet'

Gennem fem foredrag vil filologer, historikere, arkæologer og etnologer præsentere, hvordan hjemmet er repræsenteret i deres forskning. Spørgsmål fra publikum er meget velkomne.

Heltens hjemve
Den måske mest berømte antikke hjemve er Odysseus’ kamp for at komme hjem. Hvorfor vil han så gerne hjem til Ithaka efter 20 års glorværdig optræden i krig og på farefulde rejser?
Af Gorm Tortzen

Da hjemmet blev offentligt
Hvor ligger tærsklen mellem det offentlige og det private, og hvor har man gæster?
I århundrederne frem mod vikingetiden opstod der en gruppe af stormænd som anså gæstebud i hjemmet
som et medie til at udtrykke status og velstand.
Af Per Ole Rindel

Hjem igen, men hjemløs
Da de danske jøder i 1945 vendte hjem til Danmark fra eksil og fangenskab, havde mange familier mistet deres hjem. De danske myndigheder engagerede sig i at genskabe familiernes hjem, og skabte dermed også fundamentet for den moderne velfærdsstat.
Af Sofie Lene Bak

Hjemmets sladderhank
Vi spiser, sover, bygger, samler ind og smider ud.
På brutal og ærlig vis reflekterer vores affald vores forskellige livsstile.
Én mands skat er en anden mands affald.
Af Vivi Lena Andersen

Hverdagen og den evige hjemkomst
I vores moderne verden er der ikke megen tid til mytisk refleksion. Ikke desto mindre gemmer der sig steder, som på mest mytiske og primitive vis bøjer tiden i cirkler og genkomster.Af disse steder er hjemmet måske det mest eksotiske. 
Af Mark Vacher