Parallelsproglighed og internationalisering på nordiske universiteter - dyrt men dejligt!

Hvordan sikrer man at universiteterne deltager på fuld kraft i internationaliseringen af forskning og undervisning samtidig med at man intensiverer den rolle universiteterne spiller for deres lokale samfund som taler de nordiske sprog?

En arbejdsgruppe præsenterer forslag til, hvordan man kan omsætte sprogpolitiske principper til en smitsom god praksis.

Der vil også blive lejlighed til at deltagerne selv bidrager med deres bedste eksempler. Konferencesprogene vil – i overensstemmelse med emnet være dansk, svensk, norsk og engelsk. Oplæg på et af de nordiske sprog vil være ledsaget af engelske power points; oplæg på engelsk vil være med power points på et nordisk sprog, og det vil i gruppediskussionerne være muligt at tale enten et af de nævnte nordiske sprog eller engelsk.

Kontakt venligst Lin Solvang på ls@hum.ku.dk for at tilmelde dig konferencen.

Program

9.30-10.00: Åbning af konferencen ved Danmarks kulturminister Marianne Jelved

10.00-10.30: Olle Josephson præsenterer gruppens arbejde og sammenfatter herunder landerapporter og NORDAND

10.30-10.50: Frans Gregersen præsenterer gruppens oplæg til diskussion af valg af undervisningssprog og sprogpolitiske anbefalinger; intro til konkretiserende eksempelfestival

11.00-11.30: Best practice Festival i salen:

Der vil blive følgende præsentationer:

  • Anne Holmen om Københavns Universitets arbejde med en sprogstrategi (DK)
  • Taina Saarinen om det finske netværk om sprogpolitik (FI)
  • Viggo Kann om sprogpolitik og praksis på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (SE)
  • Marita Kristiansen om fagsprog og termbaser i sprogpolitiske indsatser i Norge (NO)
  • Anna Kristina Hultgren om sammenhængen mellem brug af engelsk og world class excellence på danske universiteter (DK)
  • Tina Didriksen om Center for Internationalisering og Parallelsprogligheds daglige parallelsprogspraksis (DK)

11.30-12.00: Anne Holmen: Parallelsprogligheden og de minoritetssprogstalent

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Gruppearbejde i funktionsopdelte grupper på tværs af lande med de sprogpolitiske anbefalinger:

  • Gruppe 1: sprogpolitiske aktører som primært er administratorer (ledere på institutions- og fakultets-niveau, HR-folk, etc.)
  • Gruppe 2: sprogpolitiske aktører som primært fokuserer på undervisningsudvikling (prodekaner for undervisning, studieledere, undervisningsministerielle embedsmænd, etc.)
  • Gruppe 3: sprogpolitiske aktører som fokuserer på primært forskningskvalitetssikring og –udvikling (forskningsråd, forskningsministerier, forskningsstyrelser, ph.d.-studieledere)

14.00-14.30: Kaffe og the

14.30-14.45: Ástráður Eysteinsson og Gjert Kristoffersen: Dekanens synspunkt; med inddragelse af arbejdet i gruppe 1

14.45-15.00: Monica Londen og Jakob Thøgersen: Underviserens synspunkt; med inddragelse af arbejdet i gruppe 2

15.00-15.15: Jan-Ola Östman og Ari Páll Kristinsson: Forskerens synspunkt; med inddragelse af arbejdet i gruppe 3

15.15-15.45: Opsummering og diskussion

15.45-16.00: Sprogpolitiske anbefalinger sådan som arbejdsgruppen ser dem på baggrund af konferencens resultater v. Olle Josephson og Frans Gregersen