Viden, medier og ytringsfrihed i et liberalt demokrati

Vi har ytringsfrihed, frie medier, debat og forskning i Danmark. Men det er ikke sikkert,
at de altid er til samfundets bedste: videnskabsfolk kan politisere, medier kan manipulere og ytringer kan stigmatisere. Hvordan sikrer vi, at debat og informationsspredning ikke er til skade for det liberale demokrati?

13. september

 • 9.00-9.15 - Te og kaffe.
 • 9.15-9.30 - Velkomst og kort indledning.

Tema 1 Ytringsfrihed: rationaler, former og udfordringer

 • 9.30-10.20 - Sune Lægaard (RUC): Den absolutte ytringsfrihed.
 • 10.20-11.10 - Jacob Mchangama (CEPOS): Ekstreme ytringer i et liberalt demokrati: ytringsfrihed eller social fred?
 • 11.10-12.00 - Morten E.J. Nielsen (KU): Værdien af falsk information - alternativer til epistemisk paternalisme.

12.00-13.30 Frokost

Tema 2 Vidensinstitutioner og deres rolle

 • 13.30-14.20 - Søren Harnow (SDU): Demokratisering af videnskaben.
 • 14.20-15.10 - Martin Møller Bøje Rasmussen (CBS): Tænketanke og deres rolle i den offentlige vidensproduktion.
 • 15.10-16.00 - Mikkel Gerken (KU): Ekspertudtalelser og etik.

14. september

9.30-10.20 Politik

Tema 3 Mediers ansvar og rolle for vidensspredning, relevans, debat, kritik, mv.

 • 10.20-11.10 - Frederik Stjernfelt (AU): Medier og fri tale. Ytringsfrihed - formelt og materielt.
 • 11.10-12.00 - Klemens Kappel (KU): Sandheden og den usynlige hånd.

12.00-13.30 Frokost

Tema 4 Offentlig samtale: polarisering, uenighed, tolerance, inklusion, debatklima, mv.

 • 13.30-14.20 - Vincent Hendricks (KU): Informationsspredning og mediemanipulation.
 • 14.20-15.10 - Kasper Lippert-Rasmussen (AU): Om hykleri og saglighed.

15.10-16.00 Afsluttende debat.

Konferencen arranges af lektor Klemens Kappel og Social Epistemology Research Group (SERG), Institut for Medier, Erkendelse og Formidling i forbindelse med forskningsprojektet 'The Epistemology of Liberal Democracy - truth, free speech and disagreement', som finansieres af Velux Fonden.

Se også www.epistemology.ku.dk

Konferencen foregår på dansk, og der er fri, offentlig adgang.