Den krop-umulige sundhed - Humanistiske perspektiver på sundhed

Institutdag på MEF

Arrangementet er gratis og alle er velkomne!

NB: Institutdagen livestreames af ITMEDIA.

13.00 - Indledning ved institutleder Maja Horst

13.15 - Morten Ebbe Juul Nielsen, postdoc, Filosofi:
Sundhedsparadigmets omfang - nedslag i sundhedsdiskursens lange march gennem institutionerne og livsverdenen
Hvordan har moraliserende forestillinger om sundhed vundet indpas i samtiden? Hvorfor ligger der en så stærk værdimæssig kraft i "sundhed" i disse år?

13.45 - Merete Onsberg, lektor, Retorik:
Fit for fight: Præsident Roosevelts retoriske krop
Da Franklin D. Roosevelt blev angrebet af polio i 1921 så en lovende politisk karriere ud til at slutte. Skønt angrebet resulterede i, at Roosevelt blev lam i benene, lykkedes det ham, gennem en nøje planlagt retorisk strategi, at fremstille sig selv så sund, handlekraftig og energisk, at han blev valgt til præsident i 1932.

14.15 - Kaffe

14.30 - Christa Lykke Christensen, lektor, Film- og Medievidenskab:
Fra sygdom til succes - om sundhed på tv
På tv forbindes sundhed i disse år først og fremmest med bekæmpelse af overvægt. Den ene programserie efter den anden beskæftiger sig med overvægtige kvinder og mænds kamp mod de overflødige kilo. Oplægget vil give eksempler på, at forskellige tv-genrer både præger vore forestillinger om krop og overvægt og mere generelt er med til at forme opfattelserne af, hvad sundhed er.

15.00 - Anne Jerslev, professor, Film- og Medievidenskab:
The Biggest Loser - et makeover show
Det amerikanske makeover-show The Biggest Loser løber nu på sin 12. sæson - en konkurrence blandt overvægtige af alle aldre om at tabe flest kilo og mest radikalt ændre sin livsstil. Oplægget vil diskutere, hvordan serien iscenesætter den alt for tykke krop og forhandler forholdet mellem sundhed, skønhed, alder og personlig udvikling.

15.30 - Kaffe

15.45 - Tone Saugstad, lektor, Pædagogik:
En didaktisk analyse af sundhedskampagner
Når komplekse emner, som sundhed og ernæring, bliver formuleret i enkle budskaber, skaber det ikke-intenderede virkninger i form af forvirring, misinformation og mistillid. Er der et misforhold mellem form og indhold? Hvad er kampagnernes 'skjulte læreplan'?

16.15 - Martin Marchman Andersen, ph.d.-stipendiat, Filosofi:
Er livsstilssygdomme individets eget ansvar?
I den offentlige debat siges eller underforstås det ofte, at 'livsstilssygdomme' er det enkelte individs eget ansvar, og at livsstilssygdomme er en unødvendig belastning af det offentlige sundhedssystem. Men er individer selv ansvarlige for deres 'livsstilssygdomme', og hvad skal de eventuelt holdes ansvarlige for?