Seminar på Afdeling for Navneforskning med Berit Sandnes

Forskningsarkivarie Berit Sandnes, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund holder oplæg med titlen Skånske stedsnavn sett med nordiske øyne.