Reception for Joel Nordborg Nielsen

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier afholder reception i anledning af udgivelsen af Joel Nordborg Nielsens bog "Russisk Grammatik".

Joel Nordborg Nielsen døde den 24. marts 2010, og arrangementet er tænkt som både en markering af bogudgivelsen og som en mindedag for en god slavist og god kollega.

Instituttet ønsker at invitere Joels fagfæller, kolleger og studerende - gamle såvel som nye. Vi kender manges adresser, men ikke alles. Send derfor gerne denne invitation videre til andre der måtte have interesse i arrangementet.

Arrangementet finder sted i Snorresgade 17-19, 2300 København S., på 1. sal.

Tilmelding til Sanne Arendse Hedegaard på sannearendse@hum.ku.dk senest mandag den 28. marts kl. 10.