Audio i læring, forskning og formidling

Det nationale netværk for IKT-støttet læring inviterer alle undervisere, forskere og e-læringskonsulenter m.fl. på danske universiteter til seminaret Audio i læring, forskning og formidling - Den oversete lyd.

Om dagens program 

Dagens program henvender sig til alle, som har lyst til at lade sig udfordre og høre om måder at bruge lydmediet på til undervisnings- og formidlingsopgaver.

Temaet er Den oversete lyd. Lyd er en størrelse, de færreste af os lægger mærke til, men faktisk har den afgørende betydning for, hvordan de budskaber, vi gerne vil formidle, bliver modtaget. Så det smalle emne ‘lyd' er altså samtidig muligt at brede ud i en meget mere omfattende kontekst, der bevæger sig inden for de tre kerneopgaver: Forskning, undervisning og formidling. Temaet udmønter sig på denne måde i innovativ læring og formidling.

Temaet tager udgangspunkt i forskningsinfrastrukturprojektet LARM - LydArkiv for RadioMedier. De enkelte oplæg vil vise en række eksempler på anvendelse af lyd i et didaktisk perspektiv. Desuden vil du få mulighed for at deltage i workshops, hvor du på forskellige måder kan få afprøvet at arbejde med lyd i praksis. Dagen kræver ingen faglige forudsætninger - kun nysgerrighed.

Program


10.00 - 10.15
Velkomst ved videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

10.15 - 10.45
LARM-projektet: et forskningsprojekt med innovative potentialer i forskning, læring og formidling, ved forskningsleder Marianne Ping Huang, institutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 11.30
CHAOS: en forskningsinfrastruktur og en medieplatform, ved projektkoordinator Bente Larsen, LARM-projektet, Københavns Universitet, og Ivan Dehn, DR.

11.30 - 12.00
Lyd i et didaktisk perspektiv: Teori og praktisk produktion i samarbejde med eksterne partnere, ved Ph.d Jacob Kreutzfeldt, postdoc, LARM-projektet, Københavns Universitet.

12.00 - 12.45 Frokost

12.45 - 13.45 Workshops:

 • Workshop 1: Audio - hands on
  På denne workshop møder du eksempler på og får også mulighed for at afprøve forskellige audio-værktøjer, som kan være til nytte i forskning, formidling og undervisning. Medbring gerne egen pc.
  Workshopledere: Simon Heilesen & Carsten Storgaard, Roskilde Universitet i
  samarbejde med Kasper Skårhøj og Michael May, Danmarks Tekniske Universitet.

 • Workshop 2: CHAOS-platformen
  På denne workshop får du mulighed for at se, hvordan CHAOS-platformen er
  opbygget, og hvordan man tilgår materialet som forsker og underviser. Medbring gerne egen pc.
  Workshopleder: Bente Larsen, Københavns Universitet.

 • Workshop 3: Eksperimentel lydproduktion i praksis
  På denne workshop får du mulighed for at arbejde med et lydforløb. Vi vil afprøve redskaber, der gør det muligt at samarbejde om lyd.
  Workshopledere: Rune Søchting og Jacob Kreutzfeldt, Københavns Universitet.

13.45 - 14.15 Pause

14.15 - 14.45
Lyd som formidling. Hvad sker der, når lyd er det bærende formidlingselement? Erfaringer og refleksioner fra en række projekter, hvor lyd har været udfordringen og omdrejningspunktet, ved Hans Sydow, der er komponist, projektudvikler og én af drivkræfterne på TONESPACE, den elektroniske projektuddannelse på Syddansk Musikkonservatorium.

Praktiske informationer

Tilmelding: Deltagelse er gratis. Tilmelding

For yderligere oplysninger kontakt projektleder Helle Meldgaard:
helle.meldgaard@uni-c.dk

Det nationale netværk for IKT-støttet læring er vært med en let frokost samt kaffe og vand.

Det nationale netværk for IKT-støttet læring

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har etableret et nationalt netværk for IKT-støttet læring. Formålet er at sikre videndeling mellem universiteterne og understøtte udvikling af nye IKT-støttede undervisnings- og eksamensformer. Netværket skal bl.a. bidrage til:

 • Viden- og erfaringsudveksling om anvendelsen af ny teknologi i undervisningen.
 • Identificere og udveksle best practice inden for IKT-støttet læring.
 • Praksisnær forskning og udvikling: - Hvilken forskning er der behov for, når det gælder undervisnings- og uddannelseskvalitet?
 • Netværk for overordnede drøftelser, som f.eks.: Hvad er universiteternes ambitionsniveau? - Hvordan kan it skabe nye innovative undervisningsforløb og udvikle kvaliteten i undervisningen? - Hvilke krav stiller det til underviserne?
 • En national fundering med et internationalt og nordisk udsyn.

Det nationale netværk for IKT-støttet læring er etableret i samarbejde med UNI-C og repræsentanter fra alle de danske universiteter.