Idiomer af bibelsk oprindelse i moderne russisk og dansk avissprog

Kriterier for en videnskabelig, bilingval og produktionsorienteret idiomordbog. Oxana Steen forsvarer sin Ph.d.-afhandling.

Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.

Bedømmelsesudvalget

  • Adjungeret professor Peter Ulf Møller (formand), Københavns Universitet
  • Lektor Elena Krasnova, Skt. Petersborgs Statsuniversitet
  • Lektor Uwe Kjær Nissen, Syddansk Universitet 

Leder af forsvarshandlingen

  • Lektor Claus Valling Pedersen, Københavns Universitet

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Snorresgade 17-19, 2300 København S.