Sprog og sprognormer i Danmarks Radio

Sproget i medierne har en ganske særlig betydning for et sprogsamfund. Dels er det sprogets kvalitet som muliggør eller forhindrer formidling af nyheder, viden og underholdning til befolkningen, dels er netop mediernes sprog uhyre vigtige for vores opfattelse af hvad ”det gode sprog” er.

LARM inviterer denne dag til en diskussion af sprog og sprognormer i public service-medierne i Danmark. Vi har inviteret en række sprogforskere som har undersøgt sproget i DR’s programmer både i samtiden og i historisk lys. Vi har også inviteret nogle af de DR-medarbejdere som arbejder med sproget i DR og med formidling af sproglige viden gennem DR.

Seminaret er åbent for alle interesserede.

Program

13.00: Velkomst.

13.05-13.25: Tore Kristiansen (DGCSS, Københavns Universitet):
Påvirker medierne vores sprog og vores sproglige normer?

13.30-13.45: Jacob Thøgersen (LARM, Københavns Universitet):
LARM-projektet og dets undersøgelser af sproget i DR.

13.50-14.20: Marianne Rathje & Anne Kjærgaard (Dansk Sprognævn):
Sproget i DR: forkert, groft og engelsk?

14.25-14.55: Jonas Blom (Center for Journalistik, Syddansk Universitet):
Udviklinger i mediernes nyhedssprog.

15.00-15.25: Martin Kristiansen (Sprogredaktør, DR) i samtale med Frans Gregersen
(DGCSS, Københavns Universitet):
Sproglige normer og kvalitetssikring af sproget i DR.

15.30-15.55: Christoffer Emil Bruun (tidl. vært på DR's Sproglaboratoriet) i samtale med Jacob Thøgersen:
DR's formidling af sproglige emner og lytternes interesse for sproglige spørgsmål.

16.00: Afrunding.